פייסבוק
גוגל פלוס
יוטיוב
לחצו כאן ליצירת קשר

תקנון

תקנון לרכישה באתר audio-id.com
 
מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
רכישה באתר תיחשב להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 
המוצר ניתן ליישום אך ורק ברשתות הסלולר של סלקום, פלאפון, פרטנר, הוט מובייל ועל פי תנאי העסקה של הלקוח
מול חברת הסלולר שלו. יש חברות המאפשרות את השירות אך ורק ללקוחות הרשומים אצלם כלקוחות עסקיים
 
הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של חברת אודיו איידנטיטי בע"מ בלבד.
על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

משתמש באתר המעוניין להזמין באמצעות האתר, חייב לעמוד תחילה בכל תנאי הסף הבסיסיים הבאים:
(א) הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. (או כל גורם אחראי חוקי אחר) כמי שאישר את פעולתו.
(ב) הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת פיזית (לא תיבת דואר) בישראל.
(ג ) הינו מזמין באופן אישי או שהינו מיופה כוח חוקי של המזמין.
(ד) הינו מזמין את השירות לשימוש עסקי, ושלא למטרה לסחור בו (יודגש כי זכויות המזמין אינן ניתנות למכירה, העברה, המחאה במישרין או בעקיפין).
(ה) הינו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (או מיופה כוח כדין לעשות שימוש בכרטיס אשראי כאמור).
(ו) יודגש, כי העברת פרטים לא נכונים לאתר ו/או ללא רשות ו/או התחזות עלולות להוות עבירות פליליות ו/או עוולות אזרחיות, והעושה כן - צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 
בלא לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, רשאית לפי שיקול דעתה, לבטל הזמנה ממשתמש בכל אחד מהמקרים הבאים:
(1) המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי.
(2) המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון;
(3) המשתתף מסר לחברה בכתב או בעל פה פרטים שגויים;
(4) המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג כל שהוא.
(5) המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר.
(6) יש חשש כי המזמין סחר, סוחר או מתכוון לסחור במוצרים ו/או השירותים אותם הזמין, מזמין או מתכוון להזמין.
 
פרטי המוצרים והשירותים:
(א) החברה מציגה באתר פרטים של המוצרים והשירותים המוצגים למכירה כגון: תיאור, מפרט, קובץ מוסיקה, מחיר, זמן אספקה, אחריות.
(ב) לקבלת הבהרות ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה טלפונית ו/או באמצעות יצירת קשר עם החברה.
 
5. מחירים:
(א) המחירים המוצגים באתר הינם עבור פנטון עסקי בלבד ( תשדיר המתנה סלולרי) וכולל שימוש במוסיקה הנבחרת, קריינות בעברית או באנגלית שאינה שפת אם, עריכת סאונד של התשדיר, טיפול בניסוח הטקסט ושמירה על הקובץ הדיגיטלי במאגרי החברה .בגין תוספות שונות תיגבה תוספת מחיר.
(ב) על המזמין חלה האחריות הבלעדית להעלות את התשדיר לטלפון הנייד שברשותו מול חברת הסלולר ממנה הוא מקבל שירות.
עלויות הטמעת התשדיר ו/או עלויות השימוש השוטף בתשדיר הינם במסגרת ההסכמים של הלקוח מול חברת הסלולר שלו ולאודיו איידנטיטי בע"מ אין כל נגיעה או מעורבות בכך.
(ג) כל תיקון או שינוי בטקסט לאחר ביצוע ההזמנה לרבות החלפת המוסיקה בתשדיר תחייב בתשלום נוסף.
(ד) המחיר הבסיסי על המוצר הינו מחיר חד פעמי ומאפשר השמעה בטלפון סלולרי אחד בלבד. על כל מכשיר נוסף בו רוצים להשמיע את התשדיר ישנה תוספת תשלום הנקובה בתהליך ההזמנה, בגובה 40 שקלים חד פעמי למוצר.
(ה) המחיר הנקוב בהזמנה הינו מחיר הכולל מע"מ.
(ו) אין לעשות שימוש בקובץ הקריינות אלא למטרה לשמה הוא נרכש בלבד. שימוש נוסף מכל סוג שהוא מהווה הפרת זכויות יוצרים ופגיעה בקניין הרוחני של אודיו איידנטיטי בע"מ וחשופה לתביעה משפטית בגין הפרת זכויות יוצרים, על כל המשתמע מכך.
 
6. הזמנות מוצרים באמצעות האתר:
(א) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר
(ב) בגין כל מוצר או שירות המוצעים למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את שם הקטע המוסיקלי הנבחר או השירות (להלן: "דף המכירה"). יש לעיין היטב בדף זה.
(ג) יש לעקוב ולמלא אחר ההוראות באתר.
(ד) כדי שההזמנה תבוצע במהירות וכדי להימנע מתקלות שונות יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ונכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 
7. התשלום באמצעות כרטיס אשראי:
(א) תשלום באמצעות כרטיס אשראי (להלן: "פעולה") ואישור הפעולה על-ידי חברת כרטיס האשראי מהווים תנאים מוקדמים לתוקפה של ההזמנה.
(ב) מועדי האספקה יימנו אך ורק מעת קבלת ההזמנה באודיו איידנטיטי בע"מ.
(ב) תשלום באמצעות כרטיס אשראי ייעשה באופן אישי על ידי בעל הכרטיס, או על ידי מיופה כוח של בעל הכרטיס אשר קיבל ממנו ייפוי כוח כדין.
(ג) יש למסור את פרטי כרטיס האשראי לחברה באמצעות הקלדת פרטיו באתר או באמצעות שיחת טלפון- בהתאם להוראות הכתובות באתר.
(ד) לאחר מכן תמתין החברה להודעת חברת האשראי לפיה יתברר אם הפעולה אושרה או נדחתה.
(ה) אם לא תאושר העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי, תודיע על כך החברה באמצעות פרטי הדואר האלקטרוני שיש להזמין בעת הקלדת ההזמנה או בדרכים אחרות. על המשתמש יהיה לפנות לשירות הלקוחות של החברה ולהסדיר את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בתוך 7 ימים. לא עשה כן, תהא החברה זכאית לראות את ההזמנה כמבוטלת.
(ו) אם תאושר העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי, תודיע על כך החברה באמצעות פרטי הדואר האלקטרוני שיש להזמין בעת הקלדת ההזמנה. כל עוד לא נשלח אישור בדואר אלקטרוני כאמור, אין לראות את ההזמנה כמאושרת.
(ז) גם לאחר אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי, רשאית החברה שלא לאשר את ההזמנה, ולבטל את העסקה עם חברת כרטיס האשראי.
 
8. אספקת המוצר
(א) אספקת המוצר ו/או השירות תיעשה ככלל בתוך המועד הנקוב בדף המכירה, תוך עד 3 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה הסופי לרבות תשלום שהתקבל בגינה.
(ב) זמני האספקה כוללים רק מניינם של ימי עסקים (כך, למשל אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג, שביתות, עיתות מלחמה וכדומה).
(ב) אספקת המוצר ו/או השירות תלויה בשיתוף פעולה עם המזמין לכשהדבר נדרש נוכח אי דיוקים ואי בהירות באחד מן הפרטים הנדרשים בהזמנה לרבות הטקסט הנדרש, המוסיקה הנדרשת וכו` ולפיכך עלולה להתעכב כתוצאה מגורמים התלויים במזמין.
(ג) החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה שנגמרו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה או מי מטעמה.
 
10. המשתמש/המזמין מצהיר ומתחייב כדלקמן:
(א) כי יאזין לתשדיר מיד עם קבלתו, וידווח מיד על כל אי התאמה, על מנת לאפשר לתקן כל אי התאמה בכפוף להתחייבות החברה בכל הקשור בקריינות לא רהוטה, בביצוע שגיאות בקריינות, בעריכת מוסיקה שלא נדרשה או במשלוח מוצר לא תקין ברמת איכות הסאונד או הפורמט הטכני שעל פיו הוא נערך.
(ח) כי אם יסרב לקבל את המוצר, זכאי החברה לעשות בהם שימוש, אך יהיה עליו לשלם את המחיר של העסקה.
11. ביטול הזמנה / השבת כספים:
(א) המזמין רשאי לבטל את ההזמנה, וזאת בתנאים הבאים:
(1) הביטול כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. המזמין מופנה לעיין בחוק.
(2) המזמין רשאי לבטל את ההזמנה כל עוד לא הוחל בתהליך הייצור של המוצר.
(3) ביטול של הזמנה ייעשה אך ורק בכתב ולא בעל פה. המזמין רשאי לשלוח מכתב בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני וחייב להתקשר למחלקת שירות הלקוחות כדי לוודא שהמכתב התקבל.
(ב) החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה:
(1) במקרה שהמזמין יפר את תנאי ההזמנה ו/או תנאי התקנון.
(2) בהתאם להוראות התקנון.
(3) ככל שיתברר כי מבחינה טכנית לא ניתן לספק את המוצר ו/או השירות.
(4) ככל שיתברר כי החברה אינה יכולה לספק את המוצר ו/או השירות כתוצאה מגורמים חיצוניים ו/או כתוצאה מכוח עליון.
(5) במקרה ובנפלה טעות במחיר המוצר /או בתיאור המוצר - כפי שהם מופיעים באתר.
(6) במקרה של בעיה טכנית או בעיית תקשורת באתר - הפוגעים בהליך התקין של המכירה.
(ג) בכל מקרה בו יהיה זכאי המזמין לקבלת כספים מהחברה, לא יעלו כספים אלה על הכספים ששילם המזמין לחברה.
(ד) החברה תהיה זכאית לקזז מהכספים המגיעים למזמין כל סכום המגיע לה מהמזמין בגין כל נזק שגרם לה.
12. שמירה על מידע:
(א) במסגרת השימוש באתר נמסרים פרטים אישיים של המשתמש לחברה כגון: שם, סיסמא, פרטי התקשרות ומספר כרטיס אשראי (להלן: "מידע")
(ב) החברה לא תעביר את המידע לצדדים שלישיים, אלא על פי הוראה מחייבת של רשות מוסמכת (כגון: בית משפט).
(ג) החברה נוקטת באמצעי זהירות טובים ומקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, ולפיכך היא לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהגעתו של המידע לצדדים שלישיים.

13. תנאים נוספים:
(א) התוכן המוצג באתר מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני ובכלל זה דיני זכויות יוצרים, דיני סימנים מסחריים, דיני עוולות מסחריות, דיני הנזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני הגנת הצרכן, דיני הקניין ועוד.
(ב) כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר ו/או בשם האתר ו/או בשמות המתחם של האתר שייכות בלעדית לבעלי האתר או מי מהם. אין לפגוע בזכויות אלו, ואין לעשות בהן שימוש כל שהוא.
(ג) בעלי האתר רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי לנהוג באתר כחפצם ובכלל זה להציג בו כל תוכן שהוא ו/או להסיר ממנו כל תוכן שהוא ו/או לשנות או לעצב מחדש את צורתו ומבנהו של האתר ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או לשנות את כתובתו של האתר.
(ד) ידוע למשתמש באתר כי פעילות האתר עשויה להפסק בכל עת לצמיתות, זמנית או לסירוגין, ולא תהיה לו אף טענה בקשר לכך.
(ה) אין להעתיק ו/או להעביר ו/או למחוק ו/או לפגוע ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשדר בכל דרך ו/או למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש מסחרי - באתר ו/או בתוכן שבאתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר.
(ו) מפעילי האתר רשאים לאסוף כל מידע הנוגע לשימוש באתר ולאופי השימוש באתר וכל מידע שיועבר לאתר על ידי המשתמשים באתר ולעשות בו שימוש, בין היתר, לצרכים המסחריים של האתר ו/או לצורך פרסום ממוקד ו/או לשיפור השירותים המוצעים על ידי האתר. למען הסר ספק מובהר כי כניסה לאתר ו/או שימוש באתר מהווים הסכמה מראש לתנאי זה.
(ז) אין להעביר לאתר ו/או לרשת האינטרנט דבר העלול להזיק לאתר ו/או לאחרים ו/או תוכן מזיק כל שהוא ו/או "וירוסים" ו/או "דואר זבל". כל נזק שייגרם לכל צד שהוא בעניין זה לא יהיה באחריות האתר ו/או מפעילי האתר אלא באחריות הגורם שהעביר את התוכן המזיק.
(ח) העברת תוכן על ידי המשתמש מהווה הצהרה והתחייבות מצדו כי אין מדובר בתוכן מזיק ו/או כל חומר פוגעני אחר. כמו כן מצהיר ומתחייב המשתמש כי מפעילי האתר מורשים על ידו להשתמש בתוכן ו/או בכל חלק ממנו לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות שמירתו, פרסומו, עריכתו, מחיקתו, היעזרות בו לצרכים מסחריים ופרסומיים, שילובו עם תכנים אחרים. כל הזכויות בתוכן המועבר יהיו שייכות לאתר.
(ט) מפעילי האתר אינם מתחייבים לפקח ואינם אחראים לתכנים המועברים לאתר על ידי המשתמשים באתר. האחריות בעניין זה היא של המשתמש בלבד שהעביר את התוכן.
(י) מפעילי האתר לא יהיו אחראים לנזק כל שהוא שייגרם למשתמש או לכל צד אחר באופן ישיר או עקיף כתוצאה מווירוסים ו/או שימוש בקישורים המופיעים באתר ו/או שימוש כל שהוא באתר אחר שקיים קישור אליו באתר. השימוש באתר ו/או הכניסה לאתר מהווים ויתור מראש על כל טענה נגד מפעילי האתר, והסכמה מראש למתן פטור למפעילי האתר מכל טענה שתועלה נגד מפעילי האתר.
(יא) מפעילי האתר יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעברת תוכן מזיק.
(יב) הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל יזכה את בעלי האתר, בנוסף לסעדים המגיעים להם על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות, ולרבות עקב פשרה עם הצד שלישי.